Aktuelno

Razvojna agencija Vojvodine

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Razvojna agencija Vojvodine

Na poziv predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića predstavnici Business Parka prisustvovali su predstavljanju Razvojne agencije Vojvodine – RAV koja je zvanično počela da radi. Na promociji je istaknuto da je cilj osnivanja ove agencije privlačenje stranih i domaćih investicija, podsticanje otvaranja novih fabrika i radnih mesta na teritoriji Vojvodine.


U predhodnom periodu Business Park je uspešno sarađivao sa pokrajinskim organizacijama poput VIP fonda.  Verujući u još bolju saradnju, menadžment tim Business Parka želi uspešan rad novoosnovanoj Razvojnoj agenciji Vojvodine.