Aktuelno

Još jedan nov objekat u Business Park-u

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Još jedan nov objekat u Business Park-u

Sa dolaskom lepog vremena, nastavili su se radovi u našoj industrijskoj zoni.  Još jednom se u praksi pokazalo da se najbolje radi kad se radi zajedno.  Članovi industrijske zone Business Park imali su konstantnu potrebu tokom prošle godine da koriste visoku i široku nadstrešnicu, koja bi im omogućavala laganu manipulaciju robom i mašinama po dolasku kamiona ili po ulasku u Business Park.  Kako bismo im izašli u susret, renovirali smo jedan stari objekat i pretvorili ga u modernu nadstrešnicu sa velikim kolskim prilazima, kako bi pristup bio olakšan različitim vrstama vozila.  U svrhu iskorišćenja ovog prostora, osmislili smo i sistem rente na dnevnom nivou, tako da se nadamo da će ova nadstrešnica služiti svim članovima naše zone, nama povećati prihode, a njima smanjiti troškove zakupa magacina.  Beneficije će takođe biti ostvarene i zaštitom robe i vozila od atmosferilija i sunca, što dodatno podiže kvalitet rada u našim prostorima.  Završetak radova na ovom objektu očekuje se do kraja maja 2014.