Aktuelno

Pripajanje Hiperinvest doo Business Park-u

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Pripajanje Hiperinvest doo Business Park-u

Odlukom skupština privrednih društava Business Park d.o.o. i Hiperinvest d.o.o. odlučeno je da se izvrši statusna promena pripajanja ovih dveju društava.  Od 15.05.2014. prestaju poslovne aktivnosti društva prenosioca i sve transakcije sruštva prenosioca smatraju se u računovodstvene svrhe obavljenim u ime društva sticaoca.  U ovom slučaju društvo prenosilac je Hiperinvest d.o.o., a društvo sticalac je Business Park d.o.o.  Nacrt ugovora o pripajanju ovih dveju društava, možete pogledati klikom na dokument koji se nalazi u produžetku ovog teksta.

online married men that cheat why men cheat