Plac - građ. zemljište 15

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Plac - građ. zemljište 15

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park, površine 5563 m2.  Objekat na placu je proizvodnog tipa i najveći je objekat u Business Park-u, površine 2,938 m2, što u praksi znači da je plac zauzet 52.83%, te da se na njemu više ne može graditi.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna na samom placu i spojena sa objektom broj 17 koji se na njemu nalazi.

online reasons wives cheat on husbands why men cheat