Aktuelno

Biopel počeo proizvodnju peleta od slame

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Biopel počeo proizvodnju peleta od slame

Kompanija Biopel, naš najmlađi član, uspešno je počela sa proizvodnjom peleta od biomase.  Kao osnovna sirovina koristi se pšenična slama, mada se već aktivno radi na peletiranju sojine i sirkove slame. 

Po rečima mendžmenta Biopel-a, uskoro bi trebalo da se počne i sa izvozom na tržište zapadnoevropskih zemalja.  Strani kapital i domaći rad očigledno su dali pravi rezultat. 

Biopel trenutno zauzima cca 800 kvadratnih metara proizvodnog prostora, kao i 0.5 ha otvorenog prostora koji služi za skladištenje sirovina.