Zemljište

Građevinsko zemljište u okolini Novog Sada u poslednjih nekoliko godina je veoma traženo, ali investitori uglavnom imaju problema sa činjenicom da obično nije u privatnom vlasništvu ili je veoma skupo.  U našem slučaju, svi placevi u okviru industrijske zone Business Park Bački Petrovac su isključivo privatno vlasništvo i kao takvi su predmet veoma brze i transparentne promene vlasnika.  Parcele koje vam nudimo su uknjižene, sa dostupnom infrastrukturom na placevima ili neposredno uz njih, a što je najvažnije - nalaze se u deklarisanoj industrijskoj zoni.  Ovo znači da lociranjem svog biznisa kod nas, izbegavate sve potencijalne probleme sa susedima, delatnošću, bukom i ostalim stvarima koje vas mogu mučiti ukoliko radite negde u stambenoj zoni.

Plac - građ. zemljište 1

Ulični plac, nalazi se na samom putu Bački Petrovac - Gložan.  Površine je 2,925 m2 i nema objekata na sebi, odnosno potpuno je prazan i spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Infrastruktura je dostupna u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 2

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 6,973 m2.  Objektu na placu su objekti broj 4 i 5, ukupne površine 1,844.92 m2 u osnovi, što u praksi znači da je trenutna zauzetost placa 26.46%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 3

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 4,383 m2.  Objektu na placu su objekti broj 6 i 9, ukupne površine 1,654.66 m2 u osnovi, što u praksi znači da je trenutna zauzetost placa 37.75%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 4

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 3,564 m2.  Objekat na placu je objekat broj 10, ukupne površine 745.17 m2 u osnovi, što u praksi znači da je trenutna zauzetost placa 20.91%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 5

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 3,533 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac prazan i spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 6

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 3,645 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac prazan i spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 7

Ulični plac, nalazi se na uglu puta Bački Petrovac - Gložan i lokalnog puta kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 2,783 m2.  Objekat na placu je poslovni prostor br 2, površine 290.2 m2 u osnovi, što u praksi znači da je plac zauzet 10.43%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 8

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 1,693 m2.  Objekat na placu je poslovni prostor br 12, površine 774.87 m2 u osnovi, što u praksi znači da je plac zauzet 45.77%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 9

Ulični plac, nalazi se na uglu lokalnih puteva kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 2,005 m2.  Objekti na placu su poslovni prostor br 14 i 16, površine 400, odnosno 218 m2 u osnovi, što u praksi znači da je plac zauzet cca 34%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 10

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 5,858 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac čist i spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 11

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 5,853 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac čist i spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 12

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 5,846 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac čist i spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 13

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac.  Površine je 4,867 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac čist i spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 14

Ulični plac, nalazi se na putu Bački Petrovac - Gložan i najveći je plac u industrijskoj zoni Business Park.  Površine je 9696 m2.  Objekti na placu su poslovni prostori kancelarijskog tipa, površine cca 270 m2, što u praksi znači da je gotovo prazan i kao takav spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.

Plac - građ. zemljište 15

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park, površine 5563 m2.  Objekat na placu je proizvodnog tipa i najveći je objekat u Business Park-u, površine 2,938 m2, što u praksi znači da je plac zauzet 52.83%, te da se na njemu više ne može graditi.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.

Plac - građ. zemljište 16

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park, površine 3,398 m2.  Objekti na placu su proizvodno-skladišnog tipa, ukupne površine 602 m2, što u praksi znači da je plac zauzet 17.73%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 17

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park, površine 3,858 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 18

Ulični plac, nalazi se na putu Bački Petrovac - Gložan, površine 3,202 m2.  Objekti na placu su poslovni prostori broj 25 i 27, proizvodno-magacinskog tipa, površine cca 725 m2, što u praksi znači da je plac zauzet 22.66%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 19

Ulični plac, nalazi se na putu Bački Petrovac - Gložan, površine 1,561 m2.  Objekti na placu su poslovni prostori broj 26 i 28, proizvodno-magacinskog tipa, površine cca 317 m2, što u praksi znači da je plac zauzet 20.34%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 20

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac, površine 6,904 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 21

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac, površine 4,852 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 22

Ulični plac, nalazi se na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac, površine 19,107 m2.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.

Plac - građ. zemljište 23

Ulični plac, najatraktivniji u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac, površine 936 m2, nalazi se na uglu puta Bački Petrovac - Gložan i lokalnog puta kroz industrijsku zonu.  Objekata na placu nema, što u praksi znači da je plac spreman za gradnju.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.

Plac - građ. zemljište 24

Ulični plac, na lokalnom putu kroz industrijsku zonu Business Park Bački Petrovac, površine 2,257 m2.  Objekat na placu je poslovni prostor br. 3 proizvodno-kancelarijskog tipa, površine cca 1,000 m2, što u praksi znači da je zauzetost placa 45%.  Plac je deklarisan kao građevinska parcela u industrijskoj zoni Business Park Bački Petrovac.  Sva infrastruktura je dostupna ili na samom placu ili u neposrednoj blizini.