Kancelarijski prostori

Obzirom da je Business Park Bački Petrovac industrijska zona sa izraženom željom za sinergijom, kancelarijski prostori koji su na raspolaganju mogu biti izdvojeni ili u sklopu industrijskih objekata.  Po želji investitora, kancelarije se mogu iznajmiti ili kupiti u posebnim zgradama koje su namenski opremljene za kancelarijsko poslovanje ili se pak investitori mogu odlučiti da u sklopu svog industrijskog objekta opreme kancelarijski prostor.